Nowi Profesorowie Uczelni

Miło nam poinformować, że w 29 listopada 2019 r. na XXXII posiedzeniu Senatu JM Rektor prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk uroczyście wręczył dokumenty potwierdzające zatrudnienie na stanowisku profesora uczelni  pracownikom naukowym wszystkich wydziałów.
 

 

[ GALERIA ZDJĘĆ ]

W gronie awansowanych pracowników Wydziału Agrobioinżynierii znaleźli się dr hab. inż. Małgorzata Haliniarz, dr hab. Halina Lipińska, dr hab. Jolanta Joniec, dr hab. Krzysztof Różyło oraz dr hab. Joanna Hawlena.

Pracownicy Wydziału Medycyny Weterynaryjnej awansowani na stanowisko profesora uczelni to dr hab. Sebastian Gnat, dr hab. Mariola Bochniarz oraz dr hab. Łukasz Jarosz.

Dokumenty awansu na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki odebrali dr hab. Marian Flis oraz dr hab. Magdalena Krauze.

Na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu dokumenty stwierdzające zatrudnienie na stanowisku profesora uczelni na otrzymała dr hab. Katarzyna Dzida.

 


 

Na Wydziale Inżynierii Produkcji awansowani pracownicy to dr hab. Andrzej Bochniak, dr hab. inż. Agnieszka Starek, dr hab. inż. Arkadiusz Miaskowski, dr hab. inż. Katarzyna Kozłowicz, dr hab. inż. Zbigniew Kobus, dr hab. Michał Marzec oraz dr hab. inż. Magdalena Kachel.

Pracownikiem Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii awansowanym na stanowisko profesora uczelni jest dr hab. inż. Anna Jakubczyk.

W gronie awansowanych pracowników Wydziału Biologii Środowiskowej znaleźli się dr hab. inż. Barbara Sowińska-Świerkosz, dr hab. Siemowit Muszyński, dr hab. Edyta Buczyńska oraz dr hab. Danuta Kowalczyk-Pecka.

JM Rektor zaznaczył, że priorytetem w działaniach władz uczelni jest stawianie na  naukowość i wspieranie działalności badawczej pracowników. Awansowani profesorowie uczelni przeszli nową ścieżkę awansu, określoną przepisami Konstytucji dla Nauki, a ich działalność naukowa zostanie uwzględniona w kolejnej ewaluacji.

Dr hab. Katarzyna Dzida, prof. uczelni w imieniu wszystkich awansowanych profesorów uczelni podziękowała JM Rektorowi za docenianie i zauważanie osiągnięć naukowych pracowników.

 


 

W imieniu społeczności akademickiej serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów zawodowych!
 

Fot. Maciej Niedziółka / DKiWA