Plan zarządzania danymi badawczymi

Informacja dla składających wnioski w ramach projektów NCN:

 

Poniżej znajdą Państwo przygotowaną z poziomu uczelni formatkę do uzupełnienia Planu Zarządzania danymi w projekcie:

files/nauka/opus_plan_zarzadzania_danymi_x.doc

 

OBOWIĄZKOWO należy ją zmodyfikować i rozszerzyć biorąc pod uwagę specyfikę Państwa projektu oraz informacje i wytyczne dostępne pod adresem:

 bg.up.lublin.pl/6476/