Studenci Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie tworzą mapę widoczności billboardów reklamowych

Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

—————————————————————————————————————–

Na łamach nowego kwartalnika ArcanaGIS, wydawanego przez ESRI Polska (producent oprogramowania GIS) opisano realizowany przez studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie pionierski projekt dotyczący określenia wpływu billboardów reklamowych na przestrzeń wizualną Lublina.

Pod merytoryczną opieką Zakładu Ekologii Krajobrazu i Ochrony Przyrody (wydział BiHZ), 45 studentów kierunku architektura krajobrazu, od marca do czerwca 2011, prowadziło terenową inwentaryzację powierzchni reklamowych w naszym mieście. Na podstawie zebranych danych, wykonane zostały między innymi analizy: zagęszczenia powierzchni reklamowych (Ryc. 1), oraz analiza widoczności billboardów reklamowych (Ryc. 2).

Wyznaczony obszar badań obejmował ścisłe centrum Lublina, Miasteczko Akademickie, Stare Miasto, okolice największych centrów handlowych oraz fragmenty dzielnic mieszkaniowych. Studenci zostali podzieleni na 22 zespoły, z których każdy otrzymał obszar badawczy o powierzchni nieco ponad 1 km2.

Ryc. 1 Przestrzenne rozmieszczenie powierzchni reklamowej wraz z analizą ich gęstości

Ryc. 2 Analiza widoczności bilboardów reklamowych

 

Z pełną treścią artykułu można zapoznać się w pierwszym numerze ArcanaGIS dostępnym:
  • w bezpłatnej prenumeracie na stronie www.esripolska.com.pl/d.331.Arcana_GIS.html
  • kilka egzemplarzy kwartalnika dostępnych jest również w Zakładzie Ekologii Krajobrazu i Ochrony Przyrody (ul. Dobrzańskiego 37, p. 027), a także w biurze specjalisty ds. promocji uczelni (ul. Akademicka 15, p. 209)

Zapraszamy do lektury!

W przypadku pytań związanych z tym tematem prosimy o kontat z Szymonem Chmielewskim, asystentem w Zakładzie Ekologii Krajobnrazu i Ochrony Przyrody, tel. 81 461 00 61 w. 319

 

Zakład Ekologii Krajobrazu i Ochrony Przyrody UP w Lublinie  powstał w 2006 r. Jest to jedna z nielicznych w kraju jednostek naukowych, których główną dziedziną badawczą jest ekologia krajobrazu. Rozwijana specjalizacja badawcza jednostki to “Przyrodnicze podstawy ochrony i kształtowania krajobrazu”. Potrzeba rozwoju tej specjalizacji wynika ze wzrastającego zainteresowania wynikami badań eokologiczno-krajobrazowych ze strony licznych podmiotów zarządzających zasobami krajobrazu. W prowadzonych badaniach jednostka szeroko wykorzystuje technologię GIS i GPS.