Zmarł prof. dr hab. Bolesław Rubaj

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że w dniu 23 listopada 2019 r.
zmarł, przeżywszy 94 lata

Prof. dr hab. Bolesław Rubaj 

 Emerytowany Profesor Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,
  Prodziekan Wydziału Weterynaryjnego  w latach 1966 – 1969,

długoletni kierownik Katedry Anatomii Patologicznej.

Zasłużony pracownik nauki, wybitny specjalista z zakresu anatomii
patologicznej zwierząt, ceniony nauczyciel akademicki, wychowawca wielu

pokoleń lekarzy weterynarii.

Za swą działalność uhonorowany wieloma odznaczeniami państwowymi,
w tym Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
oraz znaczącymi wyróżnieniami naukowymi i honorowymi.

***

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 27 listopada 2019  r.  o godz. 14:00   
w Kaplicy Cmentarnej przy ul. Lipowej w Lublinie. 

   
Rektor i Senat
Dziekan i Kolegium Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie