Wizyta pracowników Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki w Litewskim Uniwersytecie Nauk o Zdrowiu w Kownie

W dniach 18-19 listopada 2019 r. pracownicy Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki odbyli wizytę na Wydziale Nauk o Zwierzętach Akademii Weterynaryjnej Litewskiego Uniwersytetu Nauk o Zdrowiu w Kownie (Lithuanian University of Health Sciences).

 

Uczestnikami wizyty byli: prof. dr hab. Joanna Barłowska – dziekan Wydziału, dr hab. prof. uczelni Jolanta Król i dr Anna Teter z Instytutu Oceny Jakości i Przetwórstwa Produktów Zwierzęcych oraz dr Wioletta Sawicka-Zugaj i dr Piotr Stanek z Instytutu Hodowli Zwierząt i Ochrony Bioróżnorodności.

Głównym celem wizyty było nawiązanie współpracy w zakresie badań genetycznych dotyczących podobieństw i różnic między lokalnymi rasami bydła utrzymywanego w Polsce i na Litwie oraz wartości odżywczej i przydatności technologicznej mleka pozyskiwanego od krów tych ras.

 

 

W pierwszym dniu pobytu odbyło się spotkanie z Prof. Mindaugas Malakauskas’em – Kanclerzem Akademii Weterynaryjnej i Assoc. Prof. dr. Rolandas Stankevičius’em – Dziekanem Wydział Nauk o Zwierzętach, na którym obie strony zaprezentowały strukturę swoich uczelni, kierunki badawcze oraz kierunki kształcenia na pokrewnych wydziałach. Podjęto również rozmowy dotyczące przyszłej współpracy pracowników obu uczelni w zakresie badań naukowych, a także dydaktyki. Przewidziane jest również podpisanie w najbliższych dniach oficjalnej umowy o współpracy między naszymi uniwersytetami.

Pracownicy naszej Uczelni mogli poznać kierunki badawcze i laboratoria wyposażone w nowoczesną aparaturę Instytutu Systemów Biologicznych i Badań Genetycznych, Katedry Hodowli Zwierząt i Żywienia, Instytutu Technologii Hodowli Zwierząt oraz Instytutu Nauk o Zwierzętach. Zwiedzono również Muzeum Uniwersytetu Nauk o Zdrowiu, gdzie można było się zapoznać z historią litewskiego uniwersytetu i kształcenia w zakresie zootechniki i weterynarii. Ponadto uczestnicy wyjazdu odwiedzili „Pieno Tyrimai UAB” – centralne litewskie laboratorium oceny mleka, które związane jest z oceną wartości użytkowej krów mlecznych na Litwie. Cały program pobytu koordynował prof. Paulius Matusevičius z Wydziału Nauk o Zwierzętach.

 

 

Popołudnia przeznaczone były natomiast na zwiedzanie zabytków Kowna, Wilna i Trok.

 

 

Litewski Uniwersytet Nauk o Zdrowiu powstał w 2010 r. z połączenia Uniwersytetu Medycznego i Litewskiej Akademii Weterynaryjnej w Kownie. Obecnie jest największą uczelnią wyższą w dziedzinie nauk biomedycznych na Litwie, z powodzeniem łącząc studia, badania i praktykę kliniczną. Składa się z dwóch głównych akademii: Akademii Medycznej i Akademii Weterynaryjnej. W strukturach tej drugiej funkcjonuje Wydział Nauk o Zwierzętach.