Warsztaty z maturzystami Technikum Żywienia w Łukowie

W dniu 7 listopada b.r. odbyły się warsztaty promujące studia na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W wydarzeniu uczestniczyli uczniowie klasy maturalnej Technikum Żywienia w Łukowie, którzy odwiedzili Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii. Warsztatom przewodził dr hab. Paweł Glibowski, profesor uczelni, który przedstawił prezentację promującą Uniwersytet oraz Wydział. Uczniowie wysłuchali wykładów mgr Katarzyny Banach na temat zasad zdrowego odżywiania młodzieży w wieku szkolnym oraz mgr Pauliny Jedut na temat faktów i mitów związanych z żywieniem i zasadami odżywiania.

 

Maturzyści zwiedzili Pracownię Gastronomiczną, którą dysponuje Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii. Uczniowie obejrzeli profesjonalny sprzęt gastronomiczny, który studenci wykorzystują na zajęciach praktycznych podczas różnych przedmiotów, prowadzonych na naszym Wydziale. Następnie uczestniczyli pokazie carvingu – sztuki rzeźbienia w owocach i warzywach, który prowadził mgr Piotr Stanikowski.

 

Tego rodzaju spotkania są doskonałą promocją naszej Uczelni, podczas których maturzyści mogą zobaczyć jak wygląda życie Uczelni od wewnątrz. Mamy nadzieję, że warsztaty zaowocują ponownym spotkaniem – już w nowym roku akademickim!