Koncert Jesienny Zespołu Pieśni i Tańca “Jawor”

20 listopada 2019 r. odbył się „Koncert Jesienny” Zespołu Pieśni i Tańca „Jawor” Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Ta edycja zawierała również akcenty historyczne, tym razem okazją była 450. rocznica zawarcia Unii polsko-litewskiej.
 

 

[ GALERIA ZDJĘĆ ]

Do programu koncertu wprowadzono pieśni litewskie oraz polskie związane z Litwą, a także Inwokację z „Pana Tadeusza” — w dwóch językach, — którą wyrecytował Kajetan Reichinbach, student z Litwy studiujący na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu.

 


 

 

Jak zwykle sala była wypełniona po brzegi. Swoją obecnością na koncercie zaszczycili JM Rektor prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk, Prorektor ds. Nauki, Wdrożeń i Współpracy Międzynarodowej prof. dr hab. Zbigniew Grądzki, Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki prof. dr hab. Halina Buczkowska, Dyrektor Departamentu Środowiska i Zasobów Naturalnych Janusz Bodziacki reprezentujący Marszałka Województwa Lubelskiego, Zastępca Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie ds. Gospodarki Leśnej Mirosław Waniewski, Władze Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca „Jawor” Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie: prof. dr hab. Tomasz Gruszecki oraz Krzysztof Stankiewicz.
 

 


 


 

Na zakończenie koncertu głos zabrał Tomasz Rakowski, zastępca Dyrektora Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin reprezentujący prezydenta dr. Krzysztofa Żuka, który wręczył Zespołowi Medal Unii Lubelskiej.

 

 

red. Tomasz Chmurski / ZPiTJ

fot. Maciej Niedziółka / DKiWA