Kolejne sukcesy pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w konkursach NCN

Miło nam poinformować, że kolejni pracownicy Uniwersytetu otrzymali granty na badania przyznane przez Narodowe Centrum Nauki:

 

– Prof. dr hab. Urszula Katarzyna Gawlik-Dziki – na projekt pt. „Polifenole obecne w żywności jako modulatory peroksydazy tarczycowej (TPO) o wielokierunkowej aktywności biologicznej – połączone badania in vitro i in silico” złożony  w ramach konkursu OPUS, który będzie realizowany przez okres 36 m-cy na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii, we współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie oraz Uniwersytetem Rzeszowskim. 

Wartość przyznanego grantu wynosi 935 300,00 zł.

 

oraz

 

Dr inż. Beata Biernacka – na projekt pt. Odwodniony i sproszkowany por jako koncentrat substancji biologicznie czynnych: ocena termostabilności i profilu związków fenolowych” złożony w ramach konkursu MINIATURA 3, który będzie realizowany przez okres 12 m-cy na Wydziale Inżynierii Produkcji.

Wartość przyznanego grantu wynosi 26 224,00 zł.

 

Serdecznie gratulujemy!