Koło Polskiego Związku Wędkarskiego nr 17 przy UP w Lublinie – zaproszenie