Wyjazd szkoleniowy studentów kierunków Ochrona Środowiska i Biologia do Poleskiego Parku Narodowego

W dniach 14 i 15 listopada 2019 r. odbył się wyjazd szkoleniowy studentów kierunków Ochrona Środowiska oraz Biologia (Wydział Biologii Środowiskowej) do Poleskiego Parku Narodowego finansowany w ramach funduszy europejskich „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie” nr  POWR.03.05.00-00-Z232/17.

 

Dzięki realizacji programu rozwoju kompetencji społecznych w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie” studenci I i II stopnia kierunku Ochrona Środowiska oraz kierunku Biologia wzięli udział w zajęciach, które odbyły się w Poleskim Parku Narodowym. Jest to park o charakterze wodno-torfowiskowym, objęty zarówno konwencją o ochronie obszarów wodno-błotnych RAMSAR, jak i stanowiący część Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery „Polesie Zachodnie”.

 

Głównym celem programu jest rozszerzenie praktycznych umiejętności studentów w zakresie badań terenowych różnych typów ekosystemów w obszarach chronionych.

Uczestnicy wyjazdu poznali zasady ochrony populacji żółwia błotnego (metody reintrodukcji i monitoringu populacji) oraz działalność Ośrodka Ochrony Żółwia Błotnego działającego w strukturze Poleskiego Parku Narodowego. Odwiedzili także Ośrodek Edukacyjno-Muzealny Poleskiego Parku Narodowego. Kolejny blok zajęć obejmował funkcjonowanie i ochronę ekosystemów torfowiskowych PPN. W rejonie torfowiska przy jeziorze Moszne studenci analizowali warunki hydrologiczne, skład gatunkowy roślinności torfowiskowej, poznali program reintrodukcji wierzby lapońskiej (w tym badali podstawowe parametry populacji tej rośliny), poznali także metody renaturalizacji torfowisk wysokich i przejściowych.

 

[GALERIA ZDJĘĆ ]

 

 

Drugi dzień zajęć poświęcony był funkcjonowaniu torfowisk węglanowych. Są to niezwykle rzadkie i cenne ekosystemy w skali Europy i świata, a kilkugodzinna wędrówka ścieżką dydaktyczną „Czahary” przez Bagno Bubnów stworzyła doskonałą możliwość poznania tego niezwykłego ekosystemu. Studenci mieli okazję poznać siedlisko niezwykłego mieszkańca Polesia – wodniczki. Ten niepozorny ptak z rodziny trzciniaków jest najmniejszym migrującym ptakiem Europy. Na Bagnie Bubnów występują również największe koncentracje żurawi w regionie. Ptaki te znajdują się zarówno w logo Wydziału Biologii Środowiskowej jak i PPN i od lat bardzo licznie występują właśnie na tym torfowisku. Studenci poznali także zespoły roślin charakterystycznych dla torfowisk węglanowych oraz przeanalizowali sposoby renaturalizacji torfowisk niskich. Po zejściu ze szlaku, w wiacie na końcu ścieżki odbyła się „burza mózgów”, gdzie raz jeszcze przedyskutowano i porównano funkcjonowanie oraz różne metody ochrony i odtwarzania  torfowisk.

 

 

 

Po raz kolejny pogoda nas rozpieszczała i wpływała na pozytywne nastawienie uczestników. Raz jeszcze przekonaliśmy się, że autentyczne poznawanie świata przyrody możliwe jest przede wszystkim w terenie, tam gdzie można dotknąć roślinę, zmierzyć parametry siedliska, wejść na torfowisko (czasami do kolan zanurzając się w osadzie 🙂 ) i zrozumieć fascynujący system skomplikowanych zależności decydujących o kondycji ekosystemu.