Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla 3 naukowców Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Trójka naukowców Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie została uhonorowana stypendiami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla młodych naukowców.

 

Nagrodzeni to dr hab. Piotr Domaradzki z Zakładu Instrumentalnej Analizy Żywności w Instytucie Oceny Jakości i Przetwórstwa Produktów Zwierzęcych na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki,  dr hab. Sebastian Gnat z Zakładu Mikrobiologii Weterynaryjnej Instytutu Biologicznych Podstaw Chorób Zwierząt na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej oraz dr hab. Urszula Złotek z z Katedry Biochemii i Chemii Żywności na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii.

Aby kwalifikować się do programu stypendialnego, naukowcy muszą prowadzić innowacyjne badania naukowe na wysokim poziomie i posiadać imponujący dorobek naukowym o wysokim prestiżu i międzynarodowym zasięgu.

Stypendia zostały przyznane osobom, które spełniają powyższe warunki oraz które w dniu podjęcia przez Ministra decyzji o przyznaniu tego świadczenia posiadały status młodego naukowca, tj. są doktorantami lub nauczycielami akademickimi – i nie posiadały stopnia doktora albo posiadają stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat.

Tym bardziej cieszy fakt, że Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie jest uczelnią z największą liczbą stypendystów w tej kategorii w województwie Lubelskim.
 

Serdecznie gratulujemy!
 

Szczegółowe informacje: strona Ministerstwa