Możliwość zakupienia z dofinansowaniem karnetów na mecze drużyny Speedway Lublin dla dzieci pracowników

Dział Kadr i Płac                         

Zespół Spraw Socjalnych

RH-s / 177 /15/19

 

K O M U N I K A T

 

Dział Kadr i Płac, Zespół Spraw Socjalnych UP informuje, że jest możliwość zakupienia z dofinansowaniem karnetów na mecze drużyny Speedway Lublin w sezonie 2020 dla dzieci pracowników, które uczęszczają do szkoły podstawowej.

 

Odpłatność za karnet ulgowy dla dzieci uzależniona jest od  średniego miesięcznego przychodu na  członka rodziny pracownika  i wynosi: 

 

Przychód do 2000 zł                           opłata       35zł

Przychód od 2001 zł do 2700 zł        opłata       40zł

Przychód od 2701 zł do 3500zł         opłata       45zł  

Przychód pow. 3500 zł                       opłata       55zł

 

Pracownicy którzy zakupią  karnet ulgowy dla dzieci,  przy wejściu na mecze będą musieli okazać ważną legitymację szkolną dziecka. Karnet  gwarantuje  wejście na 7 meczów rundy zasadniczej odbywające  się na lubelskim torze przy Alejach Zygmuntowskich 5. Karnety są numerowane w wyznaczonym przez Speedway Lublin sektorze C1.  Zapisy wraz z wpłatą i wypełnionym wnioskiem przyjmuje Zespół  Spraw Socjalnych UP do 18 listopad 2019 r. (budynek Rektoratu, pokój nr 155)  tel. 81 445-69-11.