Nabór na wyjazdy pracowników UP w Lublinie z programu Erasmus+ do krajów partnerskich (spoza UE)

Uprzejmie informujemy, że trwa nabór kandydatów na wyjazdy dydaktyczne STA i szkoleniowe STT dla pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w ramach Programu Erasmus Plus Szkolnictwo Wyższe "Mobilność Edukacyjna" z krajami partnerskimi (spoza UE).
 
Do 15 listopada 2019 r. należy przesłać proponowany Indywidualny program nauczania/szkolenia w wersji elektronicznej do Biura Wymiany Akademickiej (BWA) na adres email:

Propozycje programów przesyłane są do uczelni partnerskich wyłącznie za pośrednictwem BWA.
W przypadku akceptacji proponowanego programu przez uczelnię przyjmującą, pozostałe dokumenty zgłoszeniowe należy złożyć do 29.11.2019 r. w Biurze Wymiany Akademickiej (budynek Biblioteki Głównej UP w Lublinie, III piętro, p. 309, tel. 81 445 65 80)

Wzory dokumentów dostępne jest na stronie internetowej:
STA (wyjazdy w celach dydaktycznych) 
STT (wyjazdy w celach szkoleniowych) 

Pierwszeństwo podczas kwalifikacji do przyznania stypendium będą mieli pracownicy UP w Lublinie zaangażowani we wspólne przedsięwzięcia/projekty z uczelnią partnerską.
 
Szczegółowe informacje, zasady kwalifikacji, realizacji oraz finansowania wyjazdów dostępne są na stronie internetowej Biura Wymiany Akademickiej w zakładce Erasmus+ kraje partnerskie (spoza UE).