Sprostowanie nieprawdziwych informacji zamieszczonych w Gazecie Wyborczej na temat prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

"Gazeta Wyborcza" opublikowała sprostowanie dla nieprawdziwych informacji zamieszczonych 8 listopada 2019 r. w Gazecie Wyborczej na temat prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

 

"Gazeta Wyborcza", 12 listopada 2019 r.: