Uroczystość nadania godności Honorowego Profesora UPwL i wręczenia dyplomów ukończenia studiów na WNoZiB

9 listopada 2019 roku w Centrum Kongresowym UP w Lublinie miała miejsce uroczystość nadania godności Honorowego Profesora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie połączona z uroczystością wręczenia dyplomów ukończenia studiów na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki.

 

Spotkaniu przewodniczyli JM Rektor prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk oraz Dziekan Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, prof. dr hab. Joanna Barłowska.

Ważną częścią uroczystości było nadanie godności Honorowego Profesora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie prof. dr. hab. Tadeuszowi Sikorze z Wydziału Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

 

 

[ GALERIA ZDJĘĆ ]

 

Sylwetkę profesora zgromadzonym gościom przedstawiła Prodziekan Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Żywności i Produktów Regionalnych prof. dr hab. Jolanta Król.

 

 

 

Profesor Tadeusz Sikora ma istotny wkład w kształcenie kadry Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, jak również Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu. Opracował 1 recenzję habilitacyjną, 3 wydawnicze na zlecenie Wyd. UP w Lublinie oraz opiniował 1 wniosek na tytuł profesora. Na zlecenie PWRiL wykonał recenzję wydawniczą podręcznika akademickiego „Towaroznawstwo surowców i produktów zwierzęcych z podstawami przetwórstwa” pod red. naukową prof. dr. hab. Zygmunta Litwińczuka. Od piętnastu lat współpracuje z Instytutem Oceny Jakości i Przetwórstwa Produktów Zwierzęcych w zakresie towaroznawstwa, a szczególnie zapewnienia i zarządzania bezpieczeństwem żywności. Od 2005 r. prowadzi również cyklicznie zajęcia z Zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności na studiach podyplomowych „Analityka, Bezpieczeństwo i Certyfikacja Żywności”, podnosząc tym rangę tych studiów. Jest autorem opinii dotyczących koncepcji programu studiów I i II stopnia kierunek Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności, a także pewnych sugestii  w ich planach. Opiniował także kierunek studiów Zarządzanie jakością w produkcji roślinnej na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu.

Po odczytaniu treści dyplomu przez prof. dr hab. Joannę Barłowską, JM Rektor nadał prof. dr hab. Tadeuszowi Sikorze godność Honorowego Profesora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

 

Następnie prof. dr hab. Tadeusz Sikora wygłosił gościnny wykład pt. „Zapewnienie jakości żywności na początku XXI wieku”.

 

W drugiej części uroczystości nastąpiło wręczenie dyplomów ukończenia studiów Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki. W tym roku Wydział może poszczycić się 256 absolwentami.
 

 

Oprócz dyplomów ukończenia studiów wręczone zostały także dyplomy wyróżniającego się absolwenta oraz Honorowa Odznaka Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki, prof. dr hab. Halina Buczkowska wręczyła przyznane nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce, wyróżniającą się pracę dyplomową, działalność w kołach naukowych oraz za wyróżniającą się działalność w Wydziałowej Radzie Samorządu Studenckiego.

 

 

Fot. Maciej Niedziółka / DKiWA

Relacje w mediach:

Dzienik Wschodni

Portal lubelski.pl