Zapisy na zakup karnetów na zawody żużlowe w Lublinie

 

Dział Kadr i Płac

Zespół Spraw Socjalnych

RH-s / 177 /14/19

 

K O M U N I K A T

 

Dział Kadr i Płac, Zespół Spraw Socjalnych UP informuje, że prowadzi zapisy na zakup karnetów na zawody żużlowe w Lublinie na mecze drużyny Speed Car Motor Lublin w sezonie 2020. Odpłatność za karnet normalny dla pracowników UP uzależniona jest od  średniego miesięcznego przychodu na  członka rodziny i wynosi: 

Przychód do 2000 zł   –    opłata 200zł

Przychód od 2001 zł do 2700 zł  –  opłata 210zł

Przychód od 2701 zł do 3500zł    –  opłata  220zł     

Przychód pow.3500 zł   –  opłata 230zł


Odpłatność za karnet ulgowy dla emerytów i rencistów UP uzależniona jest od  średniego miesięcznego przychodu na  członka rodziny  i wynosi: 

Przychód do 2000 zł –   opłata 130zł

Przychód od 2001 zł do 2700 zł – opłata 140zł

Przychód od 2701 zł do 3500zł  – opłata 150zł     

Przychód pow.3500 zł –   opłata 160zł

 

Emeryci/renciści którzy zakupią karnet ulgowy przy wejściu na mecze będą musieli okazać ważną legitymację rencisty/emeryta

 

Karnet  gwarantuje  wejście na 7 meczów rundy zasadniczej odbywające  się na lubelskim torze przy Alejach Zygmuntowskich 5. Karnety są numerowane w wyznaczonym sektorze.

 

Członkowie NSZZ ,,Solidarność’ otrzymają dofinansowanie do w/w karnetów  w kwocie 20zł.

Członkowie ZNP otrzymają dofinansowanie do w/w karnetów w kwocie 30zł.

Wypłata dofinansowania w sekretariatach Związków po 29 listopada 2019r.

 

Zapisy wraz z wpłatą i wypełnionym wnioskiem przyjmuje Zespół  Spraw Socjalnych UP do 18 listopad 2019r (budynek Rektoratu, pokój nr 155)tel. 81 445-69-11

 

[ wniosek do pobrania ]