Lubelski Salon Maturzystów – relacja

 

Ponad 13 tysięcy maturzystów odwiedziło w dniach 12-13 września br. Lubelski Salon Maturzystów. Wzorem ubiegłych lat Salon odbył się w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Uroczystego otwarcia Salonu dokonali JM Rektor, Lubelski Kurator Oświaty, Wicedyrektor Okregowej Komisji Egzaminacyjnej oraz przedstawiciel Fundacji “Perspektywy”
Młodzi ludzie zbierali informacje na temat zbliżającego się egzaminu maturalnego, a także zapoznawali się z ofertą dalszej edukacji. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie przygotowała specjalne wykłady dla nauczycieli.

Młodzież na uroczystym otwarciu Salonu
Swoją ofertę zaprezentowało prawie 30 wystawców w tym: uczelnie wyższe publiczne jak również niepubliczne oraz szkoły policealne i wydawnictwa. Znaczną liczbę wystawców stanowili Ci spoza regionu m.in. z Krakowa, Warszawy, Rzeszowa, a nawet Gdyni. Swoje stoisko miało także Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które zachęcało maturzystów do studiowania na kierunkach matematycznych, technicznych i przyrodniczych uważanych za przepustkę do zawodów najbardziej poszukiwanych obecnie i w przyszłości na rynku pracy.

Młodzież na prezentacji “Kształcimy fachowców dla gospodarki – prezentacja oferty Uniwersytetu przyrodniczego w Lublinie”, jaką poprowadził prof. dr hab. Krzysztof Gołacki
W czasie trwania Salonu Maturzystów Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie zaprezentował przyszłym maturzystom najnowszą ofertę edukacyjną na rok akademicki 2012/2013, która obejmuje 25 kierunków studiów w tym 3 nowe kierunki: bezpieczeństwo żywności, inżynieria bezpieczeństwa, inżynieria chemiczna i procesowa. Nasze stoisko z informatorami promocyjnymi cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem wśród odwiedzających, którzy na miejscu mogli uzyskać wyczerpujące informacje na temat procedury rekrutacyjnej na studia oraz na temat wybranych kierunków studiów.
Wszystkim maturzystom życzymy powodzenia na egzaminie maturalnym i właściwego wyboru kierunku studiów.
Anna Woźniak, Kierownik Działu Organizacji Studiów
 Agnieszka Wasilak, Sec. ds. Promocji Uczelni
foto. Perspektywy

Warto dodać, że obecna była młodzież ze szkół z całego województwa m.in. z Ryk, Chełma, Krasnegostawu