Podpisanie umowy z Marszałkiem Woj. Lubelskiego na dofinansowanie w ramach RPO WL inwestycji UP w Lublinie

30 października 2019 r. JM Rektor prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk zawarł umowę z Marszałkiem Województwa Lubelskiego na dofinansowanie w ramach RPO WL inwestycji pt. „Termomodernizacja budynku Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie przy ul. Akademickiej 13”.

 

 

Całkowita wartość inwestycji wynosi 5 283 039,60 zł. Celem głównym przedsięwzięcia jest podniesienie jakości świadczonych usług dzięki poprawie efektywności energetycznej w budynku należącym do UPL znajdującym się przy ul. Akademickiej 13. Realizacja inwestycji pozwoli na znaczne podniesienie jakości wypełniania zadań własnych Uniwersytetu wobec społeczności oraz w zakresie ochrony środowiska i przyrody.

Zakończenie prac budowlanych przewidziane jest na 31.12.2021.

 

Zakres prac termomodernizacji budynku obejmuje następujące elementy:

  • Energooszczędne oświetlenie
  • Instalacja fotowoltaiczna na dachu budynku o mocy 0,049MW
  • Branża sanitarna: system zarządzania energią, modernizacja systemu c.o.
  • Branża budowlana: docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropodachów wentylowanych, docieplenie stropów zewnętrznych, wymiana okien, wymiana ślusarki aluminiowej.

 

 

Realizacja projektu nie tylko zmniejszy straty ciepła i obniży koszty ogrzewania, ale również poprawi warunki użytkowania budynku.

 

 

Fot. Maciej Niedziółka / DKiWA