Komunikat rzecznika prasowego dotyczący nieprawdziwych informacji Lubelskiej Okręgowej Izby Architektów RP na temat prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Komunikat  rzecznika prasowego dotyczący nieprawdziwych informacji Lubelskiej Okręgowej Izby Architektów RP na temat prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

W odniesieniu do artykułu zamieszczonego w Gazecie Wyborczej, dodatek Tygodnik Lublin w dniu 8 listopada 2019 r. pt. „Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Architekci: To recepta na zły projekt” informujemy, że przytoczony fragment listu skierowany przez Lubelską Okręgową Izbę Architektów RP do rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zawiera nieprawdziwe informacje i jest odebrany przez władze uczelni jako pomówienie.
 

W odniesieniu do ogłoszonego 18.10.2019 r. przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę opracowania dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego Stacja Badawcza i Ośrodek Dydaktyczno-Szkoleniowy Jeździectwa i Hipoterapii, niniejszym informujemy, że przetarg został unieważniony.
 

Do końca listopada zostanie przygotowany nowy przetarg, gdzie zostanie doprecyzowany opis przedmiotu zamówienia.
Do przetargu będą mogły przystąpić również firmy, które złożyły swoje oferty. W dotychczasowym postepowaniu złożono 9 ofert z całej Polski w tym: z Poznania, Krakowa (2 oferty), Białegostoku, Suchej Beskidzkiej, Rybnika, Wrocławia i Lublina (2 oferty). Oferty z Lublina są prawie dwukrotnie droższe w porównaniu do ofert firm z innych miast np. z Poznania, Rybnika.
Zawarte stwierdzenie w piśmie Lubelskiej Okręgowej Izby Architektów RP, że: „Należy zwrócić uwagę, że nie można oczekiwać wykonania przemyślanej koncepcji w ciągu dwóch tygodni. Taki zapis może nasuwać podejrzenia, że koncepcja została już wykonana, zaś biuro projektowe wybrane” jest pomówieniem.
 

Składamy zdecydowany sprzeciw wobec takich insynuacji. Zgłoszenie się dziewięciu wykonawców z całej Polski świadczy o tym, że zapisy przetargu dawały równe szanse wszystkim wykonawcom.