Warsztaty z zarządzania danymi badawczymi

 

 

Zapraszamy na Warsztaty z zarządzania danymi badawczymi, które odbędą się 19 listopada 2019r.,
w godz. 9.00-15.00 w Bibliotece Głównej UP w Lublinie (sala 116, Informatorium, 1 piętro).
Spotkanie poprowadzą: Natalia Gruenpeter oraz Nikodem Rycko, przedstawiciele Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego.
 

FORMULARZ REJESTRACYJNY

Wydarzenie organizowane jest przez Platformę Otwartej Nauki we współpracy z Biblioteką Główną Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz działającym w ramach projektu OpenAIRE Krajowym Biurem Otwartego Dostępu.

 

Warsztaty są przeznaczone dla badaczy i doktorantów ze wszystkich dziedzin nauki. W czasie warsztatów omówione zostaną m.in. następujące kwestie:

  • Co to są dane badawcze i jakie są korzyści z prawidłowego zarządzania danymi badawczymi?
  • Na co należy zwracać uwagę przy wybieraniu i przygotowywaniu danych do długoterminowego przechowywania?
  •  Czym jest Plan Zarządzania Danymi (Data Management Plan; DMP)?
  •  Kiedy dane badawcze można lub należy udostępniać publicznie?
  •  Jakie są zasady prawnej ochrony danych (prawo autorskie, prawa “sui generis”, dane osobowe)?
  •  Jakie licencje są stosowane w udostępnianiu danych badawczych?
  •  Jak zarządzać prawami do danych w kontekście otwartego udostępniania?

    
Warsztaty będą się składać z części teoretycznej i krótkich ćwiczeń. Odbędą się w języku polskim, ale niektóre wykorzystywane w czasie zajęć materiały (np. przykładowe zbiory danych lub plany zarządzania danymi) mogą być w języku angielskim.

Uwaga! Program nie obejmuje następujących zagadnień: czyszczenie i analiza danych, tworzenie baz danych, techniczne aspekty poszczególnych formatów plików.

Liczba miejsc jest ograniczona, a o przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń.
Udział w warsztatach jest bezpłatny, przewidziana jest przerwa kawowa.

Szkoleniem powinny być szczególnie zainteresowane osoby, które planują aplikować do konkursów NCN, gdyż od obecnej edycji obowiązkowym załącznikiem jest plan zarządzania danymi badawczymi.

Zapraszamy.