Konferencja “Proces Boloński – to już 20 lat! Nowe i stare wyzwania”

Szanowni Państwo,

 

Zapraszamy do udziału w konferencji “Proces Boloński – to już 20 lat! Nowe i stare wyzwania“, która jest wspólną inicjatywą Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) i Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (Narodowej Agencji programu Erasmus+), organizowanej 22 listopada 2019 r. w Warszawie.

W czerwcu 1999 roku ministrowie odpowiedzialni za szkolnictwo wyższe w 29 krajach Europy podpisali w Bolonii deklarację, na mocy której postanowiono pracować nad harmonizacją krajowych systemów edukacji wyższej, tak, aby utworzyć Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego (EOSW), wspierać współpracę międzynarodową uczelni oraz mobilność studentów i pracowników. Ocena dorobku tych 20 lat i ich znaczenia dla obecnej kondycji szkolnictwa wyższego w krajach – uczestnikach Procesu Bolońskiego jest różna.

Konferencja jest adresowana przede wszystkim do przedstawicieli uczelni, którzy są zainteresowani kierunkami rozwoju polskiego i europejskiego szkolnictwa wyższego ze szczególnym uwzględnieniem zmian, jakie były i są wprowadzane dzięki obecności Polski w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego.

[ Rejestracja ]

[ Program konferencji ]