Wyczerpany limit w programie otwartego publikowania Springer

 

W dniu 5 listopada wyczerpał się limit otwartych artykułów jakie mogły być opublikowane w ramach licencji krajowej Springer w 2019 r. Program został zawieszony. Zostanie wznowiony na początku 2020. 

Autorzy, których artykuły zaakceptowano do publikacji w czasopismach hybrydowych Springer w okresie przejściowym mogą wybrać publikacje w modelu subskrypcyjnym lub otwartym na własny koszt.
 

W dalszym ciągu istnieje możliwość skorzystania z programu publikowania otwartego Elsevier (program A) do 6 listopada zgłoszono niecałe 100 artykułów – ponad 400 artykułów pozostało do wykorzystania
w listopadzie i grudniu.
 

Komunikat ze strony WBN [link]