Zabawa choinkowa dla dzieci pracowników UP w Lublinie – ankieta

Szanowni Państwo,

W związku z docierającymi do Związków Zawodowych licznymi głosami sprzeciwu wobec braku organizacji zabawy choinkowej dla dzieci pracowników UP w Lublinie, prosimy o wyrażenie Państwa indywidualnych opinii w tym temacie.

Od roku zabawa choinkowa nie jest organizowana z uwagi na głosy krytyki dotyczące organizacji, chociaż były też bardzo liczne pochwały, oraz  zmiany w przepisach podatkowych.

W myśl obowiązujących przepisów podatkowych uczestnictwo w takiej zabawie jest wartością dla beneficjenta, co łączy z koniecznością pokrycia kosztów podatku (18%) od uczestnictwa.

Kwota podatku zależna jest od liczby uczestników deklarujących potrącenie z ich poborów tego podatku. Szacunkowo może ona wynosić w granicach do 10 zł złotych przy dużej liczbie uczestników lub w granicach 20zł  przy małej frekwencji. Generalnie kwota podatku od jednego dziecka  będzie tym niższa, im więcej osób potwierdzi uczestnictwo swojego dziecka w balu.

Jeśli  jesteście Państwo za organizacją choinki dla dzieci pracowników UP w Lublinie, prosimy o mailowe zgłoszenie uczestnictwa, z podaniem liczby dzieci na adres: , co będzie informacją o zainteresowaniu tematem oraz  jednoznaczną deklaracją i zgodą na potrącenie kwoty podatku z poborów pracownika.

Zabawa choinkowa może być zorganizowana, gdy rodzice wyrażą wysoki stopień zainteresowania potwierdzony mailowo.

 

prof. dr hab. Krzysztof Tomczuk

Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego

Pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie