Podziękowania dla dr M. Gawłowskiej, Instytut Genetyki Roślin PAN, Poznań

Dziękujemy Pani dr Magdalenie Gawłowskiej i całemu zespołowi z Instytutu Genetyki Roślin PAN z Poznania, firmy DANKO Plant Breeders Ltd oraz Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu za dotychczasową owocną współpracę. Niezwykle miło nam napotkać informację o naszym wkładzie w badania w Państwach doniesieniach naukowych, m.in. w pracy pt. Phosphorus use efficiency in the recombinant [normal x accacia leaf] lines of the field pea (pisum sativum L.) mapping population. [pobierz poster]

Życzymy wielu sukcesów i zapraszamy do dalszej współpracy.
 
Zespół
Centralnego Laboratorium Badawczego w Lublinie