Krokusowy skwer – kontynuacja

30 października studenci z kierunku „Architektura krajobrazu” pod opieką dr Margot Dudkiewicz z Katedry Architektury Krajobrazu kontynuowali prace, rozpoczęte tydzień wcześniej, na terenie zieleni osiedlowej w dzielnicy Węglin Północny w Lublinie.

 

Wspólnie z uczniami Technikum z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Niemcach, kształcącymi się w zawodzie „technik architektury krajobrazu”, którymi opiekowała się mgr inż. arch. kraj. Anna Skarżycka, dosadzili na skwerze przy ul. Szwejka bulwy krokusów do ogólnej liczby 20 tys. sztuk.

 

 

Zgodnie z podjętym założeniem, wszystkie z wprowadzanych na skwerze gatunków są cenne dla owadów zapylających, które już od marca korzystają z pożytku pyłkowego i nektarowego, zlatując się bardzo licznie z okolicznych pasiek i siedlisk.

 

Dzięki ogromnej masie wprowadzonego materiału roślinnego, dostarczonego przez jednego z mieszkańców, po raz kolejny zostanie uzyskany zachwycający wczesnowiosenny efekt, podobnie jak w latach ubiegłych:

 

 

Mieszkańcy przygotowali dla młodzieży przekąski, podziękowali za systematyczną pomoc w ich staraniach o upiększenie terenu i poprosili o jej kontynuację w latach następnych. Wspólne działania, koordynowane przez członków Rady Dzielnicy Węglin Północny, były okazją do nawiązania relacji i przekazania uczniom informacji na temat oferty edukacyjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
 

 

 

red. dr Beata Żuraw