Przedstawiciele Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie na Targach Edukacyjnych w Turcji

W dniach 21-27 października 2019 r. delegacja Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie uczestniczyła w targach International Education Fair 2019 w Turcji. Uczelnię reprezentowały dr Anna Jeżak-Zgórka oraz mgr Kinga Tarchynska.

 

 

Już 78 tys. studentów-cudzoziemców studiuje na polskich uczelniach. Wśród nich jest ponad tysiąc studentów z Turcji. Wiele wskazuje na to, że studentów z tego kraju będzie w Polsce jeszcze więcej.

 

 

IEFT to jedno z największych wydarzeń edukacyjnych w Turcji, które odwiedziło ponad 19 tys. osób. W ciągu pięciu intensywnych dni targów, skierowanych do młodzieży zainteresowanej studiami za granicą, które odbywały się w trzech tureckich miastach: Ankarze, Izmirze oraz Stambule została zaprezentowana najnowsza oferta Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie przygotowana w języku angielskim.

 

 

Na targach poza Polską obecnych było 200 instytucji szkolnictwa wyższego z 29 państw. Stoisko Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie cieszyło się dużym zainteresowaniem. Podczas wydarzenia, kandydaci wraz z rodzicami mogli dowiedzieć się o możliwościach rozpoczęcia studiów (studia I stopnia oraz studia jednolite magisterskie), a także kontynuowania edukacji (studia II stopnia) w Polsce, między innymi w UP w Lublinie. Wszyscy uczestnicy odwiedzający nasze stoisko otrzymali materiały na temat szczegółów prawnych dotyczących studiów w Polsce oraz legalizacji pobytu, ofertę edukacyjną, a także gadżety promocyjne. Zaprezentowane zostały walory naszego miasta oraz korzyści płynące ze studiowania w Lublinie i w naszej uczelni, udzielano informacji na temat możliwości stypendialnych, programu Erasmus+ itp. Udział Uczelni w Targach edukacyjnych IEFT 2019 został sfinansowany ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej pt. „Nowe perspektywiczne rynki rekrutacyjne dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie”.

 

 

Turcja stanowi jeden z najbardziej perspektywicznych rynków edukacyjnych na świecie. Według szacunków demograficznych populacja Turcji do 2020 roku przekroczy 80 milionów, z czego 60% stanowić będą osoby poniżej 30. roku życia. Na przeszło 170 uniwersytetach tureckich kształci się obecnie ponad 3 mln osób, a blisko 100 tysięcy studiuje za granicą (najwięcej w Niemczech, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych). Według szacunków UNESCO Turcy kształcący się za granicą przynoszą gospodarkom tych krajów przychody rzędu 4 miliardów dolarów rocznie.

 

 

Turcja jest również ważnym kierunkiem współpracy dla polskich uczelni, w tym szczególnie dla uniwersytetów i uczelni technicznych. Najczęściej wybierane przez studentów tureckich kierunki to stosunki międzynarodowe, informatyka i zarządzanie. Obywatele Turcji w ubiegłym roku akademickim stanowili ponad 23% wszystkich studentów przyjeżdżających do Polski w ramach programu Erasmus (najliczniejsza grupa narodowościowa).

 

 

Mamy nadzieję, że Targi edukacyjne w Turcji zaowocują umowami o współpracy oraz naborem kandydatów na studia w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie.

 

 

Kinga Tarchynska