Ślubowanie doktorantów w Szkole Doktorskiej

8 października 2019 r. odbyło się uroczyste ślubowanie doktorantów w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie „Produkcja żywności o podwyższonych walorach prozdrowotnych”.

 

W uroczystości uczestniczyli przyjęci doktoranci oraz JM Rektor prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk, Prorektor ds. Nauki, Wdrożeń i Współpracy Międzynarodowej prof. dr hab. Zbigniew Grądzki, Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni dr hab. Adam Waśko, profesor Uczelni, Dyrektor Szkoły Doktorskiej prof. dr hab. Katarzyna Ognik, Dyrektor Centrum Nauki mgr Izabela Czaja-Banasiak, koordynator Biura Ewaluacji Nauki i Stopni Naukowych mgr Urszula Polak oraz opiekunowie naukowi doktorantów.

 


 

JM Rektor przywitał doktorantów, gratulując im dotychczasowych osiągnięć naukowych oraz życząc dalszych sukcesów na ścieżce dydaktyczno-badawczej. Wyraził także nadzieję, że część z nowo przyjętych doktorantów w przyszłości zasili kadrę uniwersytecką uczelni.  Słowa powitania skierował do nich także prof. dr hab. Zbigniew Grądzki, przybliżając jednocześnie najważniejsze zasady organizacji w kształceniu na poziomie doktorskim.

 

Punktem kulminacyjnym uroczystości był moment, w którym doktoranci złożyli ślubowanie, którego treść odczytała dyrektor Szkoły Doktorskiej, prof. dr hab. Katarzyna Ognik.

 

 


 

 

Od roku akademickiego 2019/2020 uczelnia prowadzi Szkołę Doktorską pod nazwą ”Produkcja żywności o podwyższonych walorach prozdrowotnych”, która operuje w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinach: rolnictwo i ogrodnictwo, technologia żywności i żywienia, weterynaria oraz zootechnika i rybactwo. Do Szkoły Doktorskiej aplikowało w tym roku akademickim 20 kandydatów, z czego przyjęto 15.
 

 

 

Fot. Maciej Niedziółka / DKiWA