„Krokusowy skwer” na Węglinie Północnym

Studenci Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, kierunku „Architektura krajobrazu” pod opieką dr Margot Dudkiewicz pomagali w dniu 25 października br. mieszkańcom Węglina Północnego w ich staraniach o uatrakcyjnienie przestrzeni wspólnej.

 

Przestrzeń funkcjonuje przy ul. Szwejka jako „Krokusowy skwer”, który przyciąga wiosną uwagę przedszkolaków, seniorów oraz wszystkich innych osób, potrafiących cieszyć się z promieni słońca otwierających kwiaty, aby mogły w nich gościć pszczoły, trzmiele i motyle.

 

W bieżącym roku do wspólnych prac przy sadzeniu roślin zostali zaproszeni uczniowie z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Niemcach, kształcący się w zawodzie „technik krajobrazu”. Uczniowie pod opieką mgr inż. arch. kraj. Anny Skarżyckiej – absolwentki UP w Lublinie – w ramach praktyk z przedmiotu „Prace w obiektach architektury krajobrazu” posadzili na skwerze 5 tys. bulw krokusów. W najbliższych dniach planowana jest kontynuacja nasadzeń oraz założenie łąki kwietnej, która wzmocni wartość dekoracyjną i przyrodniczą przydroża.

 

Prowadzone od sześciu lat działania, wspierane przez mieszkańców i nadzorowane przez dr Beatę Żuraw, prowadzą do tworzenia sympatycznej atmosfery, jaka panuje wśród studentów Uniwersytetu Przyrodniczego i zachęcenia młodzieży do podejmowania dalszej edukacji w ramach bogatej oferty kierunków Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu.

 

 

 

  

 

 

 

Fot. Margot Dudkiewicz, mgr inż. Anna Skarżycka