Dr hab. inż Agnieszka Wójtowicz, prof. uczelni w programie Login: Nauka

22 października 2019 r. w programie Login: Nauka zaprezentowano wyniki współpracy naukowców z Katedry Techniki Cieplnej i Inżynierii Procesowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z Uniwersytetem Medycznym.

W reportażu zostały przedstawione wyniki wspólnych badań uniwersytetów dotyczące wpływu dodatku aronii na właściwości prozdrowotne ekstrudowanych kaszek kukurydzianych.
W prowadzeniu badań brała udział dr hab. inż. Agnieszka Wójtowicz, prof. uczelni z Zakładu Inżynierii Procesowej Wydziału Inżynierii Produkcji. 

Współpraca w Uniwersytetem Medycznym w Lublinie jest przykładem konsolidacji środowisk naukowych Lubelszczyzny, co ułatwia aplikowanie o granty zewnętrzne.

 

TVP Login: Nauka, czas od 11:00