Podziękowania dla koordynatorów uczelnianych XVI edycji LFN

25 października 2019 r. w trakcie XXXI posiedzenia Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie wręczone zostały podziękowania dla koordynatorów uczelnianych XVI edycji Lubelskiego Festiwalu Nauki.

 

Nagrody wręczył JM Rektor prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk. Wyraził on uznanie i szacunek dla koordynatorów i podziękował za zaangażowanie i wkład pracy w organizację kolejnej edycji Festiwalu.

 

Członkiem Komitetu Naukowego XVI Lubelskiego Festiwalu Nauki był dr hab. Adam Waśko, prof. uczelni. – Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni.

Koordynatorem głównym Uczelni była dr hab. Karolina Wójciak, prof. uczelni z Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii.

 

 

Koordynatorami Wydziałowymi byli:
•    Wydział Agrobioinżynierii: dr hab. Marzena Brodowska, prof. uczelni
•    Wydział Medycyny Weterynaryjnej: dr hab. Marta Dec
•    Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki: dr Wioletta Sawicka-Zugaj
•    Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu: dr Izabela Kot
•    Wydział Inżynierii Produkcji: dr inż. Marek Domin
•    Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii: dr Monika Karaś

Koordynatorem Jednostek Pozawydziałowych była mgr Adriana Sobczak-Frynas; koordynatorem Jednostek Ogólnouczelnianych mgr Iwona Pachcińska, natomiast koordynatorem ds. Pikniku Naukowego był dr inż. Paweł Michalski.