Wizyta wykładowców Uniwersytetu Mehmet Akif Ersoy w Burdur w Turcji w ramach programu Erasmus+

 W dniach 7-10 października 2019 r. odbyła się wizyta wykładowców Uniwersytetu Mehmet Akif Ersoy w Burdur w Turcji w ramach programu Erasmus+ Mobilność edukacyjna (STA IN). Wykładowcy dr Hidir Gümüs i dr Kamil Atli byli gośćmi Instytutu Żywienia Zwierząt i Bromatologii Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. 

 

 

 

 

Doktor Hidir Gümüs jest wykładowcą w Katedrze Żywienia Zwierząt i Chorób Żywieniowych (Department of ANimal Nutrition and Nutritional Diseases), zaś doktor Kamil Atli jest wykładowcą w Katedrze Wirusologii (Department of Virology) Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu w Burdur.

 

 

 

 

Goście przeprowadzili wykłady dla studentów kierunków Zootechnika, Behawiorystyka zwierząt, Bezpieczeństwo i Higiena Pracy Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki oraz studentów kierunku Medycyna Weterynaryjna Wydziału Medycyny Weterynaryjnej. Wykłady obejmowały treści związane z żywieniem zwierząt i paszoznawstwem oraz chorobami wirusowymi zwierząt. Po każdym z wykładów odbyła się krótka dyskusja.

 

 

 

 

 

 

red. dr inż. Edyta Kowalczuk-Vasilev,

Instytut Żywienia Zwierząt i Bromatologii

 

Fot. Maciej Niedziółka /DKiWA

dr inż. Edyta Kowalczuk