Prof. Grzegorz Borsuk laureatem Nagrody Naukowej “Marii Curie”

Z przyjemnością informujemy, że 23 pażdziernika 2019 r. prof. dr hab. Grzegorz Borsuk z Zakładu Pszczelnictwa Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki został laureatem Nagrody Naukowej “Marii Curie”.

 

Nagrodę Naukową „Marii Curie” przyznaje się  za wyjątkowo ważne dla danej dyscypliny indywidualne lub zespołowe osiągnięcia i odkrycia naukowe uzyskane w ostatnim roku.

Zespół, w którego skład wchodzili prof. Grzegorz Borsuk, prof. Mariusz Trytek (UMCS), prof. Aneta Ptaszyńska (UMCS), oraz prof. Dorota Gryko (Instytut Chemii Organicznej PAN) otrzymał nagrodzę za pracę „Odkrycie nowych właściwości biologicznych związków porfirynowych przydatnych w zwalczaniu wewnątrzkomórkowych pasożytów pszczół”.

Wyróżnienie laureatom wręczył JM Rektor Uniwersytetu Marii Cuie-Skłodowskiej w Lublinie prof. dr hab. Stanisław Michałowski.

Serdecznie gratulujemy!

Fot. Bartosz Proll, UMCS