Harmonogram konkursów NCN w 2020 roku

Centrum Nauki informuje, że Narodowe Centrum Nauki przedstawiło wstępny harmonogram przeprowadzania konkursów w 2020 r.

 

* terminy ogłoszenia naboru mogą ulec zmianie.

Szczegółowe informacje na temat warunków poszczególnych konkursów zostaną umieszczone na stronie NCN po zatwierdzeniu odpowiednimi uchwałami Rady Narodowego Centrum Nauki.