Student Jakub Kalinowski ekspertem Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Miło nam poinformować, że student Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie – Jakub Kalinowski z Wydziału Inżynierii Produkcji – przeszedł pozytywnie przez postępowanie rekrutacyjne i został powołany na eksperta Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Rekrutacja była podzielona na kilka etapów i obejmowała min. weryfikację wiedzy na temat aktów prawnych regulujących Polski system Szkolnictwa Wyższego, ocenę umiejętności interpersonalnych oraz ocenę umiejętności tworzenia spójnych wypowiedzi pisemnych.

Do obowiązków Jakuba będzie należało przeprowadzanie wizytacji na wyznaczonych uczelniach i kierunkach studiów. Na podstawie spotkań z pracownikami i studentami, będzie tworzył raporty w których dokona oceny funkcjonujących tam rozwiązań. Raporty trafią do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i będą podstawą do nadania/odebrania uprawnień do prowadzenia wcześniej ocenionego kierunku studiów.

Warto dodać, że Jakub Kalinowski jest obecnie jedynym ekspertem PKA na naszej Uczelni.

Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia!

Fot. Michał Arciszewski