Nabór do Programu wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej na rok akademicki 2020/21

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zaprasza do składania wniosków w naborze do Programu wymiany osobowej studentów i naukowców na rok akademiki 2020/2021.

Celem Programu jest zwiększenie internacjonalizacji polskiego szkolnictwa wyższego, nawiązywanie współpracy akademickiej i jej realizacja poprzez wymianę osobową studentów i nauczycieli akademickich w oparciu o umowy międzynarodowe pomiędzy Polską, a wskazanymi  w regulaminie krajami partnerskimi oraz współpracę bilateralną na poziomie krajowym lub resortowym.

Obecnie NAWA realizuje wymianę akademicką w ramach umów międzyrządowych i współpracy dwustronnej z następującymi krajami: Armenia, Białoruś, Bułgaria, Chińska Republika Ludowa, Chorwacja, Czechy, Egipt, Japonia, Kazachstan, Macedonia Północna, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Tajwan, Ukraina, Węgry oraz Wietnam.

Wyjazdy w ramach programu mogą trwać od 5 dni do 12 miesięcy  w danym roku akademickim  – w zależności  od  zapisów  umowy,  w oparciu o którą  odbywa  się  współpraca. Jeśli  umowa międzynarodowa  przewiduje  wypłatę stypendium  przez  stronę  wysyłającą,  Program  zapewnia finansowanie stypendium na pokrycie kosztów utrzymania Beneficjenta związanych z jego pobytem w zagranicznym ośrodku goszczącym w wysokości uzależnionej od kraju pobytu oraz etapu kariery akademickiej Beneficjenta. W przypadku,  gdy  umowa  międzynarodowa  przewiduje  wypłatę stypendium  przez  stronę  przyjmującą,  wypłata  stypendium dokonywana  jest przez  stronę przyjmującą, w trybie i wysokości przewidzianej przepisami kraju przyjmującego.

W ramach Programu uprawnione są wyjazdy, których celem może być:
1) odbycie stażu naukowego;
2) odbycie studiów częściowych;
3) odbycie studiów wyższych (II stopnia lub doktoranckich); 
4) wizyta studyjna; 

5) pozyskanie materiałów do pracy naukowej;
6) uczestnictwo w szkole letniej języka i kultury kraju partnera;
7) prowadzenie w ośrodku goszczącym zajęć dydaktycznych; 
8) inna forma  lub formy  aktywności  naukowej lub  akademickiej  powiązane  z realizacją studiów, pracy doktorskiej lub pracy naukowej.

We  wniosku  Wnioskodawca  przedstawia  jedno  lub  więcej  wskazanych  powyżej  działań, 
które zamierza zrealizować  w zagranicznym ośrodku goszczącym, wskazując ich cele, znaczenie dla jego studiów  lub rozwoju  jego  kariery  naukowej  oraz  uzasadniając  wybór  ośrodka  goszczącego  dla planowanych  działań.  Wnioskodawca  załącza  także zaproszeniez ośrodka  goszczącego, potwierdzające wolę przyjęcia stypendysty na wnioskowany okres chyba, że warunki szczegółowe ubiegania się pobyt w danym kraju określają inaczej.


Szczegóły oferty dla studentów znajdą Państwo
tutaj — >
Szczegóły oferty dla naukowców znajdą Państwo tutaj –>

Nabór wniosków do większości wymienionych krajów odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną. Nabór trwa do 20 grudnia 2019 r., godz. 15:00 czasu polskiego.

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Programu oraz ze szczegółami oferty wyjazdowej do wybranego kraju.

Zapraszamy osoby zainteresowane składaniem wniosków w ramach ww. wymiany bilateralnej do kontaktu z Centrum Nauki, do Biura Projektów i Funduszy – osoba odpowiedzialna:

Pani Katarzyna Ruczkowska – tel. 81 445 66 78, , Budynek Rektoratu pok. 473