Tydzień Otwartej Nauki 2019

 

Międzynarodowy Tydzień Otwartej Nauki odbywa się w tym roku w dniach 21-27 paździenika pod hasłem:
"Open for Whom? Equity in Open Knowledge. Otwartość dla kogo? Powszechny dostęp do wiedzy. “

Temat koncentruje się wokół równości i sprawiedliwości w dostępie do otwartej wiedzy dla zróżnicowanych grup odbiorców.

 

Zachęcamy do zwrócenia uwagi na materiały informacyjne na temat Otwartego Dostępu przygotowane w bibliotece.

 

Zapraszamy również do skorzystania z odbywającego się w tym czasie bezpłatnego webinarium: Otwarte zasoby edukacyjne w dydaktyce akademickiej poświęconego publikacji Open StaxPoland – darmowym podrecznikom akademickim, a w nim :

– czy używanie darmowych podręczników na otwartej licencji obarczone jest jakimikolwiek barierami;
– jak powstała polska adaptacja podręcznika “Fizyka dla szkół wyższych” i który podręcznik zostanie wydany
  w 2020 roku;
– jakie korzyści dla wykładowców i studentów mają darmowe podręczniki z serii OpenStax;
– jak podręcznik „Fizyka dla szkół wyższych” przyjął się w Polsce?

 

"Otwarte zasoby edukacyjne w dydaktyce akademickiej":

Czwartek, 24 Października 2019 godz. 13:00Rejestracja

 

 

Więcej informacji o tygodniu Otwartej Nauki i wydarzeniach w Polsce na stronie: uwolnijnauke.pl/wydarzenia-2019