Delegacja Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie na Targach Edukacyjnych w Kazachstanie

W dniach 4 – 7 października 2019 r. delegacja Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie uczestniczyła w targach International Education Fair 2019 w Kazachstanie. Uczelnię reprezentowały dr Anna Jeżak-Zgórka oraz mgr Kinga Tarchynska.

 

 

Głównym celem wyjazdu w ramach kampanii „Ready, Study, Go Poland!” była promocja oferty edukacyjnej dziewiętnastu polskich uczelni, a przede wszystkim promocja Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz Polski i Lublina.

 

 

W ramach kampanii została zaprezentowana konkurencyjność Lublina oraz korzyści płynące ze studiowania w naszym mieście, udzielano informacji na temat kosztów studiów, możliwości stypendialnych, programu Erasmus+ i in. Podczas licznych spotkań z kandydatami na studia i ich rodzicami oraz nauczycielami została zaprezentowana oferta edukacyjna Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Wszyscy zainteresowani studiowaniem na naszej Uczelni, otrzymali materiały promocyjne i zapoznali się z najnowszą ofertą edukacyjną. Przekazano również szczegółowe informacje na temat:
– procesu rekrutacji i legalizacji pobytu w Polsce,
– nowych kierunków studiów,
– możliwości uzyskania stypendiów socjalnych, naukowych oraz programów stypendialnych NAWA,
– zasad przyznawania miejsca oraz kosztów związanych w zakwaterowaniem w domach studenckich,
– działalności w organizacjach studenckich takich jak: Akademicki Związek Sportowy, Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego, Kołach naukowych, Zespole pieśni i tańca „Jawor”, Chórze Akademickim.

 

 

We współpracy z polskimi placówkami dyplomatycznymi oraz organizacjami polonijnymi odbył się szereg spotkań dodatkowych m. in. z czołowymi szkołami średnimi w Nur-Sułtanie, wiodącymi uczelniami, w tym spotkanie bilateralne na Euroazjatyckim Uniwersytecie L. Gumilowa oraz spotkanie z przedstawicielami miejscowej Polonii.
Zadaniami do realizacji podczas Targów Edukacyjnych były między innymi: zwiększenie liczby cudzoziemców studiujących na naszej Uczelni, promocja 12 kierunków studiów w języku angielskim oraz oferty studiów w języku polskim. Istotnym dla rozwoju Uniwersytetu było nawiązanie współpracy z uczelniami, organizacjami polonijnymi, kulturalno-oświatowymi ośrodkami współpracy z Polską w Kazachstanie.

 

 

Kazachstan jest dla nas ważnym kierunkiem działalności – w Polsce studiuje obecnie ponad 1100 jego obywateli, co sytuuje go w pierwszej dziesiątce państw, z których najczęściej pochodzą cudzoziemcy studiujący w naszym kraju. Zainteresowanie studiami w Polsce wzrasta z roku na rok. Regularnie odbywają się także dwustronne wizyty służące dalszemu umacnianiu współpracy w dziedzinie nauki i szkolnictwa wyższego, w tym zeszłoroczna wizyta UP w Lublinie w Ałmaty.

 

Odbyte spotkania świadczą o dużym zainteresowaniu maturzystów z Nur-Sułtanu studiami w Polsce. Kandydaci zainteresowani są studiami ze względu na wysoki poziom nauczania oraz kierunkami studiów, które oferuje Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Maturzyści chcą zdobyć nowe doświadczenie i wiedzę na najwyższym poziomie oraz dyplom europejski, a Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie odpowiada ich oczekiwaniom.

 

mgr Kinga Tarchynska

Zdjęcia dr Anna Jeżak-Zgórka / DKiWA