VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktyczna “Veterinary Medicinal Products: Development, Quality Control and Application”

W dniach 2-4 października 2019 r. we Lwowie odbyła się VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktyczna “Veterinary Medicinal Products: Development, Quality Control and Application” organizowana przez Narodowy Instytut Badawczy Kontroli Leków i Dodatków Paszowych (SCIVP) we Lwowie, w której wzięli udział przedstawiciele Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

 

 

Tematyka konferencji dotyczyła ważnych i aktualnych tematów dla nauk weterynaryjnych, w tym zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF), antybiotykoodporności, kontroli zakażeń oraz standaryzacji, certyfikacji i kontroli jakości weterynaryjnych produktów leczniczych i dodatków paszowych. W konferencji wzięło udział około 300 naukowców i praktyków z dziedziny nauk weterynaryjnych i pokrewnych z 15 krajów, oraz przedstawiciele centralnych służb weterynaryjnych Ukrainy, Polski, Białorusi, Republiki Czeskiej i Gruzji.

Na zaproszenie organizatorów w konferencji uczestniczyło troje naukowców z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie: dr hab. Ewa Tomaszewska, prof. uczelni (Wydział Medycyny Weterynaryjnej), prof. dr hab. Anna Czech (Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogosppodarki) oraz dr hab. Siemowit Muszyński (Wydział Biologii Środowiskowej).

Wizyta odbyła się w ramach podpisanej w 2018 r. umowy o współpracy w dziedzinie badań naukowych i dwustronnych spotkaniach naukowców z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz Narodowego Instytutu Badawczego Kontroli Leków i Dodatków Paszowych we Lwowie.

 


 

 

 

Fot. scivp.lviv.ua