Godziny rektorskie 23 października 2019 r.

K O M U N I K A T

W związku z obchodami Dnia Kariery
w dniu 23 października 2019 r. (środa) ogłaszam

godziny rektorskie dla studentów ostatnich lat wszystkich kierunków studiów
w godzinach 10:00 – 13:00

Rektor
/-/ Prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk