Nabór na wymianę bilateralną naukowców z z Chińską Republiką Ludową (NAWA)

NAWA zaprasza do składania wniosków w naborze na bilateralną wymianę naukowców z Chińską Republiką Ludową.

Nabór wniosków trwa do 3 grudnia 2019 r., godz. 15:00 czasu polskiego.

 

Głównym celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców w realizacji projektów badawczych, uzgodnionych i prowadzonych wspólnie przez partnerów z Polski i z Chin. Wspólne projekty badawcze mogą dotyczyć następujących obszarów tematycznych:
1) Nauki przyrodnicze.
2) Inżynieria i technologia.
3) Nauki medyczne i o zdrowiu.
4) Nauki rolnicze.

Dofinansowanie może być przeznaczone jedynie na pokrycie kosztów wymiany osobowej. Strona wysyłająca finansuje podróż swojego naukowca, natomiast strona przyjmująca pokrywa koszty pobytu naukowca z kraju partnerskiego. Maksymalna wysokość finansowania projektu z budżetu NAWA wynosi 35 000 PLN.

Z wnioskami o finansowanie w ramach naboru mogą występować podmioty należące do jednej z poniższych kategorii:
– uczelnie,
– instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk,
– instytuty badawcze,
-instytuty międzynarodowe lub inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadające kategorię naukową.
 

Więcej informacji znajda Pańśwto na stronie NAWA –>

 

Zapraszamy osoby zainteresowane złożeniem projekty do zgłaszania się do Centrum Nauki, do Biura Projektów i Funduszy – osoba odpowiedzialna:
Pani Katarzyna Ruczkowska – tel. 81 445 66 78, , Budynek Rektoratu pok. 473