Podziękowania dla Emerytowanych Członków Senatu

W dniu 26 września 2019 r podczas posiedzenia Senatu Akademickiego JM Rektor prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk podziękował za wieloletnią, aktywną pracę Profesorom, Członkom Senatu przechodzącym na emeryturę.

 

 

JM Rektor podziękował przechodzącym Członkom Senatu za angażowanie na rzecz Alma Mater i dobry przykład przekazywany młodemu pokoleniu. Wśród Emerytowanych Profesorów znaleźli się:

Prof.  dr hab. Zenia Michałoić, Dziekan Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, kierownik Katedry Uprawy i Żywienia Roślin

 

Prof. dr hab. Elżbieta Bielińska, kierownik Katedry Biologii Gleby Wydziału Agrobioinżynierii

 

Prof. dr hab. Helena Łabuda, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

 

Prof. dr hab. Marian Wesołowski, Kierownik Katedry Herbologii i Technik Uprawy Roślin, Rektor w latach 1996-2002 oraz 2008-2016.

 


 

Szczególne podziękowanie skierowane zostały do wieloletniego Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie prof. Mariana Wesołowskiego.
Przechodzącym na emeryturę profesorom JM Rektor życzył realizacji swoich pasji, wiele dobra i radości w życiu codziennym.

 

 

Uroczystość muzycznie uświetnił Zespół Pieśni i Tańca Jawor. Kierownik Zespołu Zbigniew Romanowicz podzielił się z członkami Senatu Akademickiego informacjami na temat sukcesów jakie Zespół osiągnął podczas wakacyjnych, zagranicznych koncertów oraz licznymi zaproszeniami na festiwale i występy w nowym roku akademickim.