Dodatkowe informacje dotyczące Konkursu PRELUDIUM-BIS 1

 

Centrum Nauki, w związku z pojawiającymi się wątpliwościami interpretacyjnymi dotyczącymi konkursu PRELUDIUM-BIS, zwraca uwagę na zapisy znajdujące się na stronie konkursu dotyczące osób pełniących funkcje kierownika i doktoranta w ww. konkursie:

 

Kierownik projektu:

„Kierownik projektu musi spełniać wymagania dotyczące pełnienia funkcji promotora wynikające z zapisów art. 190 ust. 4-6 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz.1668, z późn. zm.) najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji projektu.”

 

Doktorant:

„Do konkursu mogą przystąpić osoby, które nie posiadają stopnia naukowego doktora oraz osoby, które nie są uczestnikami szkoły doktorskiej.

W związku z tym w konkursie na doktoranta w przypadku PRELUDIUM BIS 1 nie mogą brać udziału doktoranci, którzy rozpoczynają kształcenie w szkołach doktorskich w roku akademickim 2019/2020).

Doktoranci studiów doktoranckich wg starego systemu będą mogli przystąpić do konkursu, o ile planują kształcić się w szkole doktorskiej.

Konkurs na doktorantów, którzy będą realizować PRELUDIUM BIS 1 jest adresowany do osób, które planują rozpocząć kształcenie w szkole doktorskiej w roku 2020/2021.

PRELUDIUM BIS to elitarna ścieżka finansowania doktorantów poza limitem obowiązującym w szkołach doktorskich.”

 

Do osób , które nie posiadają stopnia naukowego doktora, a są uczestnikami Szkoły Doktorskiej bądź realizują studia wg starego systemu skierowany jest oddzielny konkurs PRELUDIUM 18.

Inną formą udziału tych osób w projektach badawczych NCN jest przyznanie im stypendium naukowego w ramach konkursów OPUS 18 i SONATA 15.

 

W przypadku dalszych pytań prosimy  o kontakt z pracownikiem Centrum Nauki:

Paweł Litwińczuk

Tel: 081 445 65 99