Sukces mgr inż. Moniki Kosickiej-Majcher oraz mgr Wioletty Zańko w ogólnopolskim konkursie na najlepszą pracę dyplomową z zakresu drobiarstwa

Z przyjemnością informujemy, że w V Ogólnopolskim konkursie na najlepszą pracę dyplomową z zakresu drobiarstwa dwa pierwsze miejsca zostały przyznane pracom przygotowanym przez studentki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Konkurs organizowany jest przez Polski Oddział Światowego Stowarzyszenia Wiedzy Drobiarskiej. Pierwsze miejsce zostało przyznane mgr inż. Monice Kosickiej-Majcher za pracę pt. „Wpływ dodatku wermikulitu® do paszy i ściółki na efekty produkcyjne indyczek rzeźnych”. Drugie miejsce uzyskała mgr Wioletta Zańsko za pracę pt. „Wiek nioski jako czynnik modyfikujący jakość skorupy jaj kurzych”.

Obie prace zostały wykonane pod kierunkiem dr hab. Justyny Batkowskiej, prof. UP w Instytucie Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dlaszych sukcesów naukowych.