Szkolenie Dla Pracowników: „Komercjalizacja Wyników Badań i Pozyskiwanie Grantów Na Badania”

W dniach 27-29 września 2019 r. w Murzasichlu odbyło się szkolenie pn.: „Komercjalizacja wyników badań i pozyskiwanie grantów na badania” dla pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

 

 

Szkolenie skierowane było do naukowców, którzy zadeklarowali prowadzenie badań w jednej z następujących dyscyplin naukowych: rolnictwo i ogrodnictwo; weterynaria; zootechnika i rybactwo; technologia żywności i żywienia; nauki biologiczne; inżynieria mechaniczna; inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka; ekonomia i finanse.

 

 


Zakres merytoryczny szkolenia obejmował następujące zagadnienia:

  • komercjalizacja wyników badań naukowych, prawo autorskie w publikacjach, własność intelektualna, własność przemysłowa, tworzenie spółek celowych – omówił mgr Kamil Kipiel (ekspert z zakresu komercjalizacji),
  • komercjalizacja wiedzy w modelu startupowym – omówił mgr Paweł Kowalik (Startup Manager),
  • współpraca nauki z biznesem, którą przybliżył dr hab. inż. Adam Kuzdraliński,
  • konkursy na projekty badawcze przedstawił lic. Paweł Litwińczuk,
  • przedsiębiorczość akademicka oraz Design Thinking zaprezentował dr inż. Tomasz Czernecki. 

 

Uczestnicy chętnie zadawali pytania ekspertom, byli bardzo zadowoleni z doboru tematyki zaprezentowanej podczas szkolenia oraz przygotowania ekspertów podczas wygłaszanych wykładów. Mamy nadzieję, że wiedza uzyskana na szkoleniu przyczyni się do uzyskania bardzo dobrych efektów w dalszej pracy zawodowej. Organizatorem szkolenia było Biuro Komercjalizacji Badań i Transferu Technologii w Centrum Nauki.

 

Red. Milena Jaremek