Oferta pracy dla studentana kierunku: biotechnologia, biologia, bioinżynieria lub pokrewnych w projekcie SONATA

Oferta pracy dla studenta I lub II stopnia na kierunku: biotechnologia, biologia, bioinżynieria lub pokrewnych w projekcie SONATA pt. „Molekularne i biochemiczne mechanizmy regulujące transport nanocząstek miedzi oraz ich wpływ na wzrost, rozwój i plonowanie roślin jęczmienia jarego”.

Wymagania:

  • zaangażowanie i wysoka motywacja do prowadzenia badań naukowych,
  • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym korzystanie z literatury naukowej,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • dyspozycyjność oraz umiejętność organizacji czasu i pogodzenia obowiązków wynikających z realizacji zadań w ramach projektu z zajęciami na uczelni.

Warunki zatrudnienia:
Umowa o dzieło przez okres 10 miesięcy (1000 PLN/m-c).

Ponadto oferujemy:
1. Możliwość wykonania pracy dyplomowej;
2. Naukę nowych metod badawczych;
3. Udział w publikacjach,
3. Możliwość wyjazdów na konferencje.

Szczegółowych informacji udziela kierownik projektu:
dr Izabela Jośko, Instytut Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin (Agro I, pokój 215). e-mail: