IV konkurs w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia TANGO (NCN i NCBR)

Centrum Nauki informuje, iż Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wspólnie z Narodowym Centrum Nauki ogłosiło IV konkurs w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia TANGO.

Wspólne Przedsięwzięcie NCBR oraz NCN pod nazwą TANGO jest odpowiedzią na potrzebę zbudowania pomostu między badaniami podstawowymi, a badaniami przemysłowymi oraz pracami rozwojowymi.

Cel konkursu
Celem głównym wspólnej inicjatywy jest wzrost stopnia komercjalizacji technologii bazujących na wynikach badań podstawowych uzyskanych w projektach bazowych, a w szczególności:
1) określenie planu rozwoju technologii bazujących na wynikach badań podstawowych,
2) wzrost zaangażowania przedsiębiorców w rozwój technologii bazujących na wynikach badań podstawowych.
 

Wnioskodawca
IV Konkurs TANGO skierowany jest do jednostek naukowych i konsorcjów naukowo-przemysłowych prowadzących prace koncepcyjne, badania przemysłowe i prace rozwojowe bazujące na wynikach badań podstawowych sfinansowanych wcześniej przez Narodowe Centrum Nauki.

 

Pula dofinansowania

Projekty będą w całości finansowane przez NCBR. Na konkurs przeznaczono 30 mln PLN.
 

Termin naboru

Nabór wniosków będzie trwał od 29 listopada 2019 r. do 30 czerwca 2020 r. (do godziny 16:00), w podziale na rundy:
– runda I: od 29 listopada 2019 roku do 31 stycznia 2020 roku,
– runda II: od 1 lutego 2020 roku do 15 kwietnia 2020 roku,
– runda III: od 16 kwietnia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku (do godz. 16:00).
 

Forma składania wniosków
Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system LSI, dostępny pod adresem https://lsi.ncbr.gov.pl.


Ścieżki dofinansowania

W konkursie TANGO 4 można aplikować w ramach trzech różnych ścieżek, w zależności od stopnia zaawansowania badań:
– Ścieżka A
– w ramach Ścieżki A będą finansowane projekty mające na celu zweryfikowanie potencjału aplikacyjnego uzyskanych wyników badań podstawowych oraz znalezienie partnera przemysłowego do dalszej realizacji projektu. Finansowanie będzie obejmowało prace koncepcyjne oraz prace badawczo-rozwojowe. Wnioskodawcą będą mogły być wyłącznie jednostki naukowe.
– Ścieżka B – będzie skierowana do wnioskodawców, którzy zakończyli realizację projektu TANGO 1 lub TANGO 2 po fazie koncepcyjnej (Faza K) ze względu na brak pozyskania partnera przemysłowego.
O finansowanie będą mogli ubiegać się również wnioskodawcy, którzy uzyskali dofinansowanie w ramach projektu TANGO 3 lub TANGO 4 (Ścieżka A). Finansowanie będzie obejmowało badania przemysłowe i prace rozwojowe, które stanowią kontynuację projektu zrealizowanego wcześniej w ramach TANGO. Wnioskodawcą będą mogły być wyłącznie konsorcja składające się z jednostek.
– Ścieżka C – będzie skierowana do jednostek naukowych, które nie realizowały projektu w ramach poprzednich edycji TANGO, ale nawiązały już współpracę z przedsiębiorcami. Finansowanie będzie obejmowało badania przemysłowe i prace rozwojowe oraz wybrane prace koncepcyjne. Wnioskodawcą będą mogły być wyłącznie konsorcja składające się z jednostek naukowych oraz przedsiębiorców. Liderem projektu będzie mogła być wyłącznie jednostka naukowa.

W konkursie TANGO IV zwiększone zostały maksymalne kwoty dofinansowania – do 250 tys. zł w ścieżce A oraz do 3 mln zł w ścieżkach B i C.

Dodatkowe wymagania

Kierownikiem projektu zgłoszonego w TANGO 4 może być osoba, która kierowała projektem bazowym lub uzyskała pisemną zgodę kierownika projektu bazowego do pełnienia funkcji kierownika w projekcie TANGO 4. Na podstawie jednego projektu bazowego dopuszcza się możliwość złożenia maksymalnie jednego wniosku we Wspólnym Przedsięwzięciu TANGO.
Projekt bazowy to projekt badawczy obejmujący badania podstawowe, finansowany w ramach jednego z konkursów krajowych lub międzynarodowych Narodowego Centrum Nauki (z wyłączeniem konkursów: ETIUDA, FUGA, UWERTURA i MINIATURA), którego wyniki stanowią podstawę do realizacji projektu zgłoszonego w ramach TANGO 4 (Ścieżka A oraz Ścieżka C). Realizacja projektu bazowego powinna zakończyć się nie wcześniej niż 15 marca 2016 r.

Dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie NCBR — >

Informacje o konkursie dostępne są również na stronie NCN — >

Wszystkich zainteresowanych ubieganiem się o środki w wyżej wymienionym programie zapraszamy również do kontaktu z pracownikiem Centrum Nauki – Biuro Projektów i Funduszy:
Paweł Litwińczuk – tel. 81 445 65 99, nr pokoju 464