Eksperci UP w Lublinie we współpracy z Uniwersytetem w Düzce, Turcja w ramach programu Erasmus+

W ramach programu Erasmus+ eksperci Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie prowadzili kontrolę sadów orzechów laskowych w Turcji we współpracy z naukowcami z niwersytetu w  Düzce, Turcja.

 

Kierownik katedry Ochrony Roślin na Wydziale Rolnictwa i Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu w  Düzce, profesor Ismet Yildirim, znany  ekspert w dziedzinie chorób roślin, prowadził w dystrykcie Akçakoca obserwacje sadów orzechów laskowych wraz z inżynierem rolnictwa Cenka Dogan. W lustracji sadów uczestniczyli wykładowcy akademiccy, specjaliści z zakresu ochrony roślin Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie: dr hab. Elżbieta Patkowska, prof. uczelni, dr hab. Elżbieta Mielniczuk z Zakładu Fitopatologii i Mykologii oraz dr hab. Agnieszka Jamiołkowska z Zakładu Metod Ochrony Roślin Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu.

Specjaliści z Polski odwiedzili Katedrę Ochrony Roślin Wydziału Rolnictwa i Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu w Düzce w ramach programu Erasmus Plus.  Władzie Uniwersytetu w  Düzce zapowiadają kontynuację współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lubline poprzez realizację wspólnych projektów z zakresu chorób roślin i sposobów ich ograniczania.

 

Inicjatywa spotkała się z zainteresowaniem tureckiej telewizji, która zrealizowała na ten temat materiał informacyjny. Można obejrzeć go na kanale YT tureckiej stacji telewizyjnej Düzce TV.