Immatrykulacja studentów 2019/2020

Dzień 1 października był dniem wolnym od zajęć dydaktycznych dla studentów I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz stacjonarnych i niestacjonarnych jednolitych magisterskich.  W tym dniu studenci wzięli udział w Uroczystości Immatrykulacji.

 

Immatrykulacja jest uroczystością przyjęcia studentów I roku w poczet studentów uczelni i odbywała się na wszystkich 7 Wydziałach Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie:

  • Wydział Agrobioinżynierii
  • Wydział Medycyny Weterynaryjnej
  • Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki  
  • Wydział Inżynierii Produkcji
  • Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
  • Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii
  • Wydział Biologii Środowiskowej

 

[ GALERIA ZDJĘĆ ]

 

Fot. Paweł Michalski, Maciej Niedziółka / DKiWA