Nabór wniosków do programu “Społeczna odpowiedzialność nauki” (MNiSW)

Centrum Nauki informuje, iż Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego prowadzi nabór wniosków w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki”.

Przedmiot programu

Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki w realizacji projektów mających na celu popularyzację nauki lub promocję sportu akademickiego oraz projektów związanych z utrzymaniem zasobów bibliotecznych o istotnym znaczeniu dla nauki lub jej dziedzictwa.

Program składa się z modułów:
1) „Popularyzacja nauki i promocja sportu”– w ramach którego jest wspierana realizacja projektów polegających na:
a) popularyzacji osiągnięć naukowych, pracy naukowców, badań naukowych i prac rozwojowych oraz na promocji nauki,
b) organizacji przedsięwzięć ukazujących w przystępny sposób przydatność wiedzy naukowej,
c) organizacji przedsięwzięć mających na celu upowszechnianie tradycji społeczności akademickiej,
d) organizacji przedsięwzięć promujących i wspierających sport akademicki;
2)„Wsparcie dla bibliotek naukowych”– w ramach którego jest wspierana realizacja projektów polegających na utrzymaniu zasobów bibliotecznych o istotnym w skali kraju znaczeniu dla nauki lub jej dziedzictwa, ich opracowywaniu oraz udostępnianiu w postaci elektronicznej.

Dofinansowanie:
Wysokość środków finansowych w ramach modułu:
1)„Popularyzacja nauki i promocja sportu”–wynosi od 20 000 zł do 1 000000 zł,
2)„Wsparcie dla bibliotek naukowych” –wynosi od 20 000 zł do 250 000 zł,
przy czym nie może ona przekraczać 90% kosztów realizacji projektu.

Okres trwania projektu:
do 24 m-cy.

Termin składania wniosków:

Nabór wniosków dla obu modułów trwa od 12 listopada do 5 grudnia 2019 r., do godz. 16.00

Sposób składania wniosków:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wymaga złożenia wniosku w postaci elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF wraz z wymaganymi oświadczeniami oraz częścią A wniosku z danymi wnioskodawcy, na skrzynkę podawczą ministra, w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

WNIOSKODAWCA, KTÓRYM JEST UCZELNIA MOŻE ZŁOŻYĆ NIE WIĘCEJ NIŻ 5 WNIOSKÓW W RAMACH TEGO PROGRAMU.


Ze względu na wymogi konkursu w zakresie liczby składanych wniosków Centrum Nauki prosi o zgłaszanie chęci przygotowania projektów do programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” do dnia 21 listopada 2019
r. w formie e-mailowej do Pani Izabeli Czaja-Banasiak na adres: liczy się kolejność nadesłanych zgłoszeń.

Więcej informacji na [ stronie MNiSW ]

Wszystkich zainteresowanych ubieganiem się o środki w wyżej wymienionym programie zapraszamy również do kontaktu z pracownikiem Centrum Nauki – Biuro Projektów i Funduszy:
Paweł Litwińczuk – tel. 81 445 65 99, nr pokoju 464