Zapisy na kolejną edycję kursów komputerowego wspomagania projektowania CAD

 


Zapisy na kolejną edycję kursów komputerowego wspomagania projektowania CAD dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego. Proponujemy następujące kursy z programów: AutoCAD (2D, 3D) lub Inventor. Zapisy do 8.10.2019.

Płatność za zajęcia (na konto UP) wynosi: 165 zł = 30 godz.*5,5 zł/godz.

 

Po ukończeniu zajęć w wymiarze 30 godzin oraz zdaniu egzaminu w obecności egzaminatora zewnętrznego uczestnik otrzymuje CERTYFIKAT.

 


 

Istnieje możliwość uzyskania następujących certyfikatów:

Międzynarodowe Certyfikaty firmy Autodesk (ze znajomości programu) lub krajowe Polskiego Stowarzyszenia Upowszechniania Komputerowych Systemów Inżynierskich „ProCAx” (z posiadania konkretnych umiejętności w programie) Oba rodzaje certyfikatów dotyczą systemów komputerowego wspomagania projektowania – CAD

 

 

1. Certyfikat AutoCAD rysowanie 2D 

2. Certyfikat AutoCAD modelowanie 3D

3. Certyfikat Inventor Professional- modelowanie części i zespołów

 

 

Certyfikat można uzyskać również (bez opłaty za zajęcia) w trakcie zajęć „komputerowe wspomaganie projektowania” – w bloku przedmiot do wyboru dla studentów, którzy w planach studiów I lub II stopnia, mają taki blok i wybrali taki przedmiot.

 

Zapisy w Katedrze Inżynierii Mechanicznej i Automatyki

ul Głęboka 28. p.322


 

Bliższe informacje (terminy zajęć godz. dzień) będą ustalone na spotkaniu organizacyjnym po skończeniu zapisów w dniu 8.10.2019 o godz 18, sala 260, ul. Głęboka 28 (nowy budynek CIW):

 

Dr hab. inż. Zbigniew Krzysiak tel. 508099964 (kontakt na tel. tylko w przypadkach koniecznych).